معتادان گمنام

راه کار های بهبودی

سوالات قدم یک

قدم يك:

الف) ما پذيرفتيم كه در برابر اعتيادمان عاجزيم..................................

1- مفهمو عاجز چيست؟

2- پنج مثال زنده در مورد عجز در مقابل مواد مخدر بزنيد.

3- مفهوم وسوسه چيست؟

4- در مورد وسوسه فكري پس از ترك كه منجر به شروع مجدد شده است پنج مثال زنده بزنيد.

5- مفهوم انحراف فكري معتادگونه چيست؟

6- چرا بر خلاف تمام قول و قرارها و دلايل خوبي كه براي در حالت ترك باقي ماندن وجود دارد اين نكر احمقانه همه دلايل خوب را كنار مي زند؟

7- چرا نمي توانيم از تجربه دردآور تركهاي قبلي براي خودداري از شروع مجدد استفاده كنيم؟

8- آيا هرگز به عواقب اولين بار مصرف بعد از ترك فكر كرده ايد؟(در گذشته و حال)

9- در مورد توجيه (بهانه) لغزشهاي خود پنج مثال زنده بزنيد.

10- آيا در مورد مواد مخدر حق انتخاب داريد؟اگر داريد توضيح دهيد و اگر نداريد چگونه و در چه نقطه اي آنرا از دست داده ايد؟

11- آيا پس از لغزشهايتان فكر مي كرديد كه اين بار با دفعات ديگر تفاوت خواهد داشت؟

12- آيا فكر مي كنيد كه با افراد عادي تفاوت داريد؟توضيح دهيد.

13- آيا فكر مي كنيد كه ديگر نمي توانيد مواد مخدر مصرف كنيد؟ اگر اينطور است چرا؟

14- آيا لغزش يكباره اتفاق مي افتد؟

15- چه حائلي بين شما و لغزش وجود دارد؟

16- آيا تنها شرط عضويت در اين برنامه كه تمايل به قطع مصرف است،براي پاك نگه داشتن شما كافي است؟

17- اقرار كردن با پذيرفتن چه فرقي دارد؟

18- در چه صورت مي توانيد بگوييد كه قسمت اول قدم يك را در رابطه با مواد مخدر برداشته ايد؟

19- چرا در قدم اول از فعل گذشته عاجز بودم استفاده شده است؟

20- آيا شما در مقابل اعتياد عاجز بوديد يا عاجز هستيد؟ توضيح دهيد.

 

ب)....................و زندگيمان غير قابل اداره شده بود.

 

1- مفهوم از دست دادن اختيار زندگي چيست؟

2- پنج مثال زنده در مورد از دست دادن اختيار امور زندگي بنويسيد.

3- توضيح دهيد كه اختيار چه چيزهايي در زندگي از دستتان خارج شده بود؟ مثلا:مكان و محيط زيست،خانه و خانواده،كار و حرفه،پول،روابط اجتماعي و جنسي،احساسات و عواطف،افكار،معنويات و ...(در مورد هر كدام،يك مثال زنده بزنيد)

 

جسمت را بياور، فكرت هم به دنبالش خواهد آمد.

 

در صورت تمایل به این سوالات پاسخ دهید.(البته با صداقت)

نظرات خود را در صورت تمایل ثبت کنید.

+ نوشته شده در  سه شنبه دوم بهمن ۱۳۸۶ساعت 23:5  توسط سعید  |