معتادان گمنام

راه کار های بهبودی

به انجمن معتادان گمنام خوش آمدید.(ادامه)

بسیاری از ما برای اینکه بتوانیم از مصرف مواد مخدر خوداری کنیم مجبور شدیم که تغییرات شدید جسمی روانی احساسی و روحانی زیادی را متحمل شویم.قدمهای دوازده گانه na راهی را برای تغییر به ما پیشنهاد می کند. بطوری که گفته اند(شاید شما بتوانید فقط با آمدن به جلسات پاک شوید ولی اگر میخواهید پاک بمانید و بهبودی را تجربه کنید نیاز است که قدمهای دوازده گانه را تجربه نمائید)این امر مهمتر از آن است که به تنهائی قادر به آن باشید.در انجمن na ما یکدیگر را برای یادگیری یک زندگی جدید و سالم به دور از مواد مخدر حمایت می کنیم.     در اولین جلسه کسانی را که مدتهای مختلفی پاک بوده اند ملاقات خواهید کرد.شاید از اینکه آنها توانسته اند برای چنین مدتی پاک بمانند متعجب شوید لیکن اگر به شرکت در جلسات na ادامه دهید و پاک بمانید در خواهید یافت که این کار چگونه صورت میگیرد.یک احترام متقابل و احساس مواظبت و مراقبت از یکدیگر در میان معتادان پاک وجود دارد چرا که همه ما به بدبختی و فرومایگی اعتیاد غلبه کردهایم.ما به یکدیگر مهر میورزیم و از یکدیگر برای بهبودیمان حمایت و پشتیبانی میکنیم.برنامه na شامل اصول روحانی است که ما دریافته ایم در پاک ماندن به ما کمک میکند.در اینجا چیزی از شما خواسته نمیشود اما پیشنهادهای زیادی دریافت خواهید کرد.این انجمن فرصتی را برای ما فراهم می آورد که آنچه را دریافته ایم به شما نیز ارائه کنیم:راهی برای زندگی پاک.زیرا که میدانیم(فقط با دادن آنچه که داریم میتوانیم آن را حفظ کنیم.)پس خوش آمدید.خوشحالیم از اینکه به اینجا رسیده اید و امیدواریم که تصمیم به ماندن بگیرید. این موضوع مهمی است که بدانید ذکر خداوند را در جلسات na خواهید شنید. آنچه را که بدان اشاره میکنیم قدرتی مافوق ماست که چیزی را که غیر ممکن به نظر میرسد ممکن میسازد. ما آن قدرت را اینجا در برنامه na در جلسات و در دیگران پیدا کرده ایم این اصل روحانی است که برای ما سازگار شده تا (روز به روز)و گاهی نیز یک روز برای ما طولانی به نظر میرسد پنچ دقیقه پنچ دقیقه بدون مصرف مواد مخدر زندگی میکنیم. ما به کمک یکدیگر قادر به انجام کارهاییهستیم که هرگز به تنهایی قادر به انجامش نبودیم. از شما دعوت میکنیم تا زمانی که خودتان توانائی و امید پیدا نکده اید به امیدواری و نیروی ما اتکا کنید.   زمانی فرا خواهد رسید که شما نیز مایل خواهید شد آنچه را که رایگان و براحتی در اختیارتان قرار داده شده با دیگران در میان بگذارید.

                به جلسات بازگردید...............زیرا که بهبودی ممکن است.+ نوشته شده در  پنجشنبه سیزدهم اردیبهشت 1386ساعت 18:39  توسط سعید  | 

به انجمن معتادان گمنام خوش آمدید ( ادامه)

شاید شما احساس ناامیدی کرده و میترسید.شاید فکر میکنید که این برنامه مثل دیگر تلاشهای شما موثر نخواهد بود.شاید فکر میکنید برای افراد دیگری بجز شما موثر است چرا که احساس میکنید با ما تفاوت دارید.بسیاری از ما نیز اوائل که باnaآشنا شده بودیم همین احساس را داشتیم و با اینکه می دانستیم دیگر نمی توانیم به مصرف مواد مخدر ادامه دهیم ولی نمی دانستیم که چگونه مصرف آن را متوقف کنیم و پاک بمانیم.همه ما از رها کردن چیزی که آن قدر برایمان مهم شده بود وحشت داشتیم.پی بردن به اینکه تنها لازمه عضویت در naتمایل به قطع مصرف است موجب آرامش خاطر میشود.در آغاز اکثر ما برای امتحان یک راه تازه در زندگی بد گمان بوده و وحشت داشته ایم.تنها چیزی که نسبت به آن مطمئن بودیم این بود که راههای قبلی برای ما کار ساز نبودند.حتی پس از پاکی نیز مسائل به فوریت تغیر نکردند.اغلب حتی فعالیتهای معمول ما چون رانندگی یا استفاده از تلفن عجیب و غریب به نظر می رسید و ما را به وحشت می انداخت تا نهایتا تبدیل به اشخاصی شدیم که حتی هویت خود را تشخیص نمیدادیم.اینجاست که انجمن و حمایت دیگر معتادان پاک یاری دهنده است.این آغاز مرحله اطمینان کردن به دیگران است زیرا که دلگرمی آنان مورد نیاز ماست.                             در حال حاظر ممکن است فکر کنید:(بله اما ...)یا(چه میشد اگر...؟)حتی اگر شک و تردید دارید میتوانید برای شروع از این پیشنهادهایساده استفاده کنید:تا جایی که ممکن است در جلساتnaشرکت کنید و فهرستی از شماره تلفنهای اعضای naتهیه کنید تا بطور مرتب و مخصوصا در مواقع اینکه انگیزه مصرف موادمخدر در شما زیاد میشود از آن استفاده کنید.وسوسه به روزها و ساعاتی که جلسات na برگزار میشود محدود نیست.ما امروز پاک هستیم زیرا که از دیگران کمک خواسته ایم. آن چیزی که به ما کمک کرد میتواند شما را نیز یاری دهد. پس از تماس با یک معتاد در حال بهبودی در هراس نباشید.تنها راه جلوگیری از بازگشت به اعتیاد فعال خودداری از مصرف در همان بار اول است. زیرا که طبیعی ترین کار برای یک معتاد مصرف مواد مخدر است.
+ نوشته شده در  پنجشنبه سیزدهم اردیبهشت 1386ساعت 1:36  توسط سعید  | 

به انجمن معتادان گمنام خوش آمدید

به اولین جلسه تان در naخوش آمدید.naراهی را برای زندگی بدون مواد مخدر به معتادان پیشنهاد می کند.اگر مطمئن نیستید که معتاد هستید نگران آن نباشید.شرکت در جلسات را ادامه دهید.فرصت لازم را برای این که خودتان به نتیجه برسید خواهید داشت.                                                                                          اگرشما هممثل بسیاری از ما باشید احتمالا مانند وقتیکه ما برای اولین بار به جلسات naوارد شدیم کاملا عصبی هستید و فکر می کنید که توجه همه در جلسه به سوی شما جلب شده است.اگر چنین است این تنها شما نیستید که این احساس را دارید.بسیاری از ما چنین احساسی را داشتیم.به عبارتی(اگر درمانده و سر در گم هستید احتمالا جای درستی آمده اید)ما اغلب می گوئیم هیچ کس اشتباها به جلساتnaنمی آید چون کسانی که معتاد نیستند وقت خود را در مورد معتاد بودن یا نبودن خود تلف نکرده و حتی در مورد آن هم فکر نمی کنند.اما اگر در مورد اینکه آیا معتاد هستید یا خیر شک دارید احتمالا هستید.فقط به خودتان فرصت دهید که مشارکت ما را در مورد گذشته مان بشنوید شاید چیزی که برایتان چیزی که برایتان آشنا باشد در آن پیدا کنید.فرقی نمیکند که شما همان موادمخدری را که دیگران نام میبرند مصرف کرده یا نکرده اید.چنانچه مایل هستید مصرف مواد مخدر را متوقف کنید اهمیتی ندارد که چه ماده مخدری مصرف می کرده اید در هر حال به جمع ما خوش آمدید.اکثر معتادان احساس مشترکی را درباره اعتیاد تجربه می کنند. ما از طریق تمرکز و پرداختن به نکات مشترکمان به جای تفاوتهایمان است که میتوانیم به یکدیگر کمک کنیم.        
+ نوشته شده در  چهارشنبه دوازدهم اردیبهشت 1386ساعت 23:56  توسط سعید  | 

پذیرش

مطالبی از کتاب یاداشتهای غار ترجمه فروهر.ت

۱)معتاد را بر دوش نکش پیام را برسان.

۲)بگذار زندگی ترا در برگیرد.

۳)پذیرش یک مطلب به معنای تاییدآن نیست.

۴)من در فرآیند تصحیح و تعدیل مشکلات خود هستم.

۵)پذیرش-تسلیم:یعنی لذت بردن از آنچه دارید وجایی

که هستید در این لحظه.

۶)بد و خوب شخصیت خود را با هم بپذیر.

۷)احساسات خود را بپذیر-احساسات واقعیات نیستند.

۸)به آنچه دیگران میگویند واکنش مثبت داشته باش.

۹)نخست باید خودم را به همین صورتی که هستم

بپذیرم.

۱۰)اگر خوب نگاه کنی  می بینی که جریانات مثبتی

درحرکت است.

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه دوازدهم اردیبهشت 1386ساعت 20:34  توسط سعید  | 

چگونگی عملکرد در انجمن

اگر شما طالب آن چه که ما داریم هستید و حاضرید برای بدست آوردنش کوشش کنید

در آن صورت آماده اید که قدم های خاصی را بردارید.این ها اصولی هستند که بهبودی

ما را ممکن ساخته اند.

۱)ما اقرار کردیم که در برابر اعتیادمان عاجز بودیم و زندگیمان غیر قابل اداره شده بود.

۲)مابه این باور رسیدیم که یک نیروی برتر میتواند سلامت عقل را به ما باز گرداند.

۳)ماتصمیم گرفتیم که اداره و زندگیمان را به مراقبت از خداوند بدان گونه که او را

درک می کردیم بسپاریم.

۴)ما یک ترازنامه اخلاقی بی باکانه و جستجوگرانه از خود تهیه کردیم.

۵)ماچگونگی دقیق خطاهای مان را به خداوند به خود و یک انسان دیگر اقرار کردیم.

۶)ما آمادگی کامل پیدا کردیم که خداوند کلیه نواقص شخصیتی ما رابر طرف کند.

۷)ما با فروتنی از او خواستیم کمبودهای اخلاقی ما را بر طرف کند.

۸)ما با فهرستی از تمام کسانی که به آنها صدمه زده بودیم تهیه کرده و خواستار

جبران خسارت از تمام آنها شده ایم.

۹)مابطور مستقیم در هر جا که امکان داشت از این افراد جبران خسارت کردیم

مگر در مواردی که اجرای این امر به ایشان و یا دیگران لطمه بزند.

۱۰)ما به تهیه ترازنامه شخصی خود ادامه دادیم و هرگاه در اشتباه بودیم سریعا

به آن اقرار کردیم.

۱۱)ما از راه دعا و مراقبه خواهان ارتقاء رابطه آگاهانه خود با خداوند بدان گونه که

او را درک می کردیم شده و فقط جویای آگاهی از اراده او برای خود و قدرت اجرایش

شدیم.

۱۲)با بیداری روحانی که در نتیجه این قدم ها پیدا کرده ایم ما سعی نموده ایم این

پیام را به معتادان برسانیم و این اصول را در تمام امور خود به اجرا در آوریم.

 

این دستورالعمل مشکل به نظر می رسد و ما نمیتوانیم آن را به یک باره انجام دهیم.

ما یک روزه معتاد نشده ایم.بنابر این به خاطر داشته باشید که به خودتان سخت نگیرید.

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه دوازدهم اردیبهشت 1386ساعت 1:30  توسط سعید  | 

برنامه معتادان گمنام چیست؟

معتادان گمنام یک انجمن غیر انتفاعی از زنان و مردانی است که اعتیاد به مواد مخدر

مشکل اصلی زندگی شان بوده است. ما معتادانی هستیم که در حال بهبودیم و

اکنون به طور مرتب گرد هم می آییم تا به کمک هم اکی خود را حفظ کنیم. این

برنامه یک برنامه پرهیز کامل از هر گونه مواد مخدر است.پیشنهاد می کنیم که

در این مورد روشن بین باشید و این فرصت را از دست ندهید.برنامه ما مرکب از

اصولی است که بسیار ساده بیان شده است و ما می توانیم آن ها را در زندگی

روزمره خود به کار بندیم.نکته بسیار مهم این برنامه عملی بودن آن است.

در معتادان گمنام هیچ شرط و شروطی وجود ندارد.ما به هیچ سازمانی وابسته

نیستیم.حق عضویتی نداریم و با هیچ سازمان سیاسی مذهبی و یا انتظامی

ارتباطی نداریم.هرگز تحت نظر نبوده و نیستیم.هر کس که مایل باشد بدون

در نظر گرفتن سن مذهب نژاد و جنسیت می تواند به ما بپیوندد.

برای ما مهم نیست که شما چه چیز و چقدر مصرف کرده اید و یا آن را از چه

کسی و از کجا خریده اید.کارهایی که در گذشته کرده اید و یا دارایی و نداری

شما برای ما بی تفاوت است.تنها چیزی که برای ما اهمیت دارد این است که

شما می خواهید در مورد مشکلتان چه بکنید و ما چطور می توانیم به شما

کمک کنیم.در این جا تازه واردان از همه مهم ترند زیرا ما فقط با در میان گذاشتن

آن چه که داریم می توانیم آن را حفظ کنیم.تجربه گروهی ما نشان می دهد کسانی

که بطور مرتب در جلسات شرکت می کنند پاک می مانند.

+ نوشته شده در  سه شنبه یازدهم اردیبهشت 1386ساعت 21:50  توسط سعید  | 

معتاد کیست؟

اکثر ما برای جواب دادن به این سوال احتیاج به فکر کردن نداریم و جوابش را خوب

می دانیم!زمانی تمام زندگی و فکر و ذکر ما در مواد مخدر خلاصه میشد.ما همیشه

یا مشغول گرفتن و مصرف کردن آن بودیم و یا به دنبال راه تهیه اش می گشتیم.

ما زندگی می کردیم که مصرف کنیم و مصرف می کردیم که زندگی کنیم.خیلی

ساده معتاد زن یا مردی است که زندگی اش را موادمخدر کنترل کند.

ما کسانی هستیم که در چنگال یک بیماری مزمن و پیشرونده گرفتاریم و همیشه

عاقبتی چون زندان تیمارستان و مرگ در انتظارمان است.

+ نوشته شده در  سه شنبه یازدهم اردیبهشت 1386ساعت 21:19  توسط سعید  | 

ما بهبود پیدا می کنیم؟

ضرب المثلی است که می گوید <<سیاست آشنا را غریبه می کند>>

اما بر خلاف این ضرب المثل در جمع ما <<اعتیاد غریبه را آشنا می کند>>

با آنکه ممکن است داستان هر یک از ما با دیگری تفاوت داشته باشد اما

در نهایت همگی ما یک وجه مشترک داریم. این بیماری یا اختلال مشترک

اعتیاد نام دارد. ما از دو چیز که در ساختار اعتیاد واقعی به کار رفته است

به خوبی مطلعیم:وسوسه و اجبار.

وسوسه همان فکر ثابت و سمجی است که بارها و بارها ما را به طرف

مواد مخدر مورد علاقه مان ویا مشابه آن میکشد تا بلکه همان حالت رخوت

وخوشی را که زمانی تجربه کرده ایم دوباره بدست آوریم .

اجبار : وقتی ما این جریان را با یک سرنگ یک دود یک قرص ویا یک لیوان

مشروب به حرکت در می آوریم دیگر نمی توانیم به اراده خودمان جلوی

آن را بگیریم .ما به خاطر حساسیت جسمیمان به مواد مخدر کاملا" در

چنگال یک قدرت نا بود کننده ما فوق خود گرفتاریم .

+ نوشته شده در  سه شنبه یازدهم اردیبهشت 1386ساعت 1:7  توسط سعید  | 

هدف از ایجاد وبلاگ

با سلام خدمت تمامی دوستانی که از این وبلاگ دیدن می کنند.

هدف ما از نوشتن این وبلاگ تبلیغ درباره انجمن معتادان گمنام نیست.

بلکه نوشتن تجربیات خود و دیگران است که چه گونه از این بیماری نجات

پیدا کرده و می خواهیم پاک از مواد بمانیم و در این راه غیر از خدا از هیچ

کس کمک و یاری نمی خواهیم.

فقط از شما دوستان تقاضای دعا می کنیم که در آینده کشوری بدون

مواد مخدر داشته باشیم.

+ نوشته شده در  سه شنبه یازدهم اردیبهشت 1386ساعت 0:44  توسط سعید  | 

دلایل خدمت در انجمن

ما معتادان به چهار دلیل در انجمن خدمت میکنیم.

۱) احساس وظیفه می کنیم.

۲)کار کردن درانجمن کاری لذت بخش است.

۳)با انجام آن بدهی خودمان را به کسانی که وقت خود را صرف رساندن این پیام به ما کرده اند

می پردازیم.

۴)هر وقت که خدمتی در انجمن می کنیم قدری بیشتر خود را در برابر لغزش بیمه می کنیم.

 

+ نوشته شده در  سه شنبه یازدهم اردیبهشت 1386ساعت 0:31  توسط سعید  | 

هدف اصلی انجمن

برای انجام کارها در انجمن معتادان گمنام روشهای بسیاری وجود دارند و از آنجایی که همه ما شخصیت های منحصر به فرد خودمان را داریم گروه های ما نیز هویت روش کار و مهارت خاص خود را برای رساندن پیام دارند.این روش همان است که باید باشد. درNAما اتحاد را تایید می کنیم نه هم شکلی را

فقط اتحاد  اتحاد  اتحاد.

+ نوشته شده در  یکشنبه نهم اردیبهشت 1386ساعت 2:13  توسط سعید  |